Địa chỉ: Số 134, Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38432158
Email: nhathieunhibinhthanh@gmail.com

Copyright © 2022 by Nhà Thiếu Nhi Quận Bình Thạnh